Kinder-manueeltherapie

Voor vragen neem contact op met Yvonne Dankbaar, onze kinder-manueeltherapeut

Wat is kinder-manueeltherapie?

Een kinder-manueeltherapeut is een fysiotherapeut die zich specifiek richt op manuele therapie bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Manuele therapie bij zuigelingen en kinderen wordt door een geregistreerd kinder-manueeltherapeut toegepast. Meer weten of het register raadplegen? Ga naar www.ewmm.net.

Kinder-manueeltherapie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket!

Wanneer kan kinder-manueeltherapie een oplossing bieden

Als een baby onverklaarbaar veel huilt, overstrekt of een duidelijke voorkeurshouding heeft, kan dat duiden op problemen in de stand of functie van de bovenste nekgewrichtjes, de zogenaamde hoogcervicale functiestoornis (HCFS, hoge nekwervels) waarvan de oude benaming “ KISS” is.  Komt dit bij oudere kinderen voor dan spraken we voorheen van “KIDD”.

De behandeling

Tijdens de eerste afspraak gaan we op zoek naar de oorzaak van de klachten. Is er sprake van een bewegingsbeperking? In dat geval hebben we de mogelijkheid om meteen te behandelen. Eén behandeling geeft vaak al een duidelijk verschil in klachten. Gemiddeld zijn drie tot vijf behandelingen voldoende. Vanzelfsprekend werken wij met zachte mobiliserende technieken om de beperkte nekfunctie te herstellen. U bent zelf altijd bij de behandeling aanwezig en betrokken.

Samenwerking

De behandeling geschied indien nodig in samenwerking en overleg met huisarts, kinderfysiotherapeut en kinderarts of consultatiebureau arts.

Risico’s?

Volgens het Nederlandse EWMM-register voor kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Deze gegevens worden jaarlijks opgevraagd en geregistreerd.

Verwijzing en vergoeding

U heeft geen verwijzing nodig van uw consultatiebureau- of huisarts. Heeft u wel een verwijzing? Neem deze dan mee bij uw eerste afspraak evenals een geldig legitimatiebewijs van uw kind indien mogelijk en anders volstaat een id-bewijs van uzelf.

Symptomen bij zuigelingen o.a.:

 • Duidelijke voorkeurshouding  (hoofdje ligt naar 1 lichaamszijde gedraaid)
 • Scheef of afgeplat hoofdje
 • Scheve lichaamshouding
 • Kindje gooit hoofd achterover (overstrekken)
 • Onverklaarbaar (veel) huilen of krijsen
 • Weinig slapen/ moeite met inslapen/ snel wakker schrikken
 • Last van maag (teruggeven van voeding) of darmen

Symptomen bij kinderen:

 • Achterblijvende ontwikkeling
 • Achterblijvende  fijne- & grove motoriek
 • Onverklaarbare driftbuien, snel boos
 • Evenwichtsproblemen (snel vallen of struikelen)
 • Regelmatig hoofdpijn en of concentratieproblemen

Herkent u één of meer van bovenstaande punten? Overweeg dan eens een bezoek aan de kinder-manueeltherapeut.