Kwaliteit en patiënttevredenheid

Kwaliteit staat centraal!

Vanaf eind december 2017 is Fysiotherapie Groothuis een PLUSpraktijk geworden.KNGF Pluspraktijk-kwaliteit

Als praktijk zijn wij continu bezig om het beste uit ons vak te halen. Hierbij hoort een gedegen kwaliteitsbeleid, werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en het monitoren van klantervaringen.

Als PLUSpraktijk  voldoen we aan de eisen die gesteld worden, zoals vastgelegd door de branche vereniging van fysiotherapeuten, het KNGF, en zorgverzekeraar Zilverenkruis Achmea.

Dat we PLUSpraktijk zijn geworden bevestigd datgene waar we al van overtuigd waren; dat we kwalitatief goede en doelmatige zorg leveren.

kwaliteit en Pluspraktijk

Toetsing vindt eens per twee jaar plaats.

Lees meer over het pluspraktijken op:
Zilverenkruis Achmea, PLUSpraktijk

Verbeteren van kwaliteit? Uw mening telt mee!

Fysiotherapie Groothuis werkt blijvend aan een hoge kwaliteit van zorg. Uw mening over de kwaliteit van onze zorgverlening is hierbij erg belangrijk. Met uw opmerkingen en suggesties kunnen wij onze zorg verbeteren. Zowel wij als zorgverzekeraars willen dat patiënttevredenheid wordt gemeten door een onafhankelijke partij Qualizorg.

Vrijwillig en anoniem
Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als fysiotherapiepraktijk, uw eigen therapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw e-mailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Meedoen?
Wij vragen u toestemming om uw e-mail adres te mogen gebruiken om de vragenlijst toe te sturen. De vragenlijst wordt aan u toegestuurd na uw laatste behandeling.

Online vragenlijst
Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De vragen gaan onder andere over onze dienstverlening, informatievoorziening en de behandeling door uw therapeut. Met het invullen van de vragenlijst helpt u ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren!

Resultaten patiënttevredenheid

Op de home pagina onze website vindt u een link naar de uitkomsten van het patiënttevredenheidsonderzoek van Qualizorg, hier kunt u de algemene score die door patiënten wordt gegeven aan de praktijk bekijken.