Klachten of suggesties

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of heeft u suggesties hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren?

Dan kunt u dit schriftelijk of telefonisch melden aan een van onze therapeuten. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 1 week af te handelen. We nemen bij voorkeur telefonisch contact met u op. Het kan zijn dat de behandeling van uw klacht meer tijd in beslag neemt. In dat geval laten wij u weten wanneer u een antwoord van ons kunt verwachten. U kunt uw klacht zowel telefonisch, schriftelijk als digitaal indienen, zie contact gegevens of bel ons direct op telefoonnummer:  0317 421 487

Onze praktijk neemt deel aan de klachtenregeling via het het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). U kunt echter bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie van het KNGF en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken.

Klachtencommissie KNGF

Wilt u vooral erkenning krijgen voor uw klacht? In dat geval kunt u terecht bij de Klachtencommissie. De Klachtencommissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dien dan uw klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Weeg bij uw keuze af dat de procedures langer en formeler zijn naarmate de maatregelen die een instantie kan nemen strenger worden. Behandeling door de Klachtencommissie verloopt vaak het snelst. Bij de Commissie van Toezicht wordt het proces formeler terwijl het proces bij het Regionaal Tuchtcollege het meest formeel is en het langst duurt.

Lees hier meer over de klachtenregeling bij het KNGF.