Behandeling bij MS

Door MS kunnen meerdere lichaamsfuncties minder goed of zelfs helemaal niet meer werken. Dit kan natuurlijk van grote invloed zijn op activiteiten in het dagelijks leven. Een fysiotherapeut kan begeleiding geven bij de revalidatie. Revalidatie richt zich op het herstel of verbetering van de mogelijkheden van mensen met MS, zowel in een vroeg als gevorderd stadium van de ziekte.

Afhankelijk van de symptomen en beperkingen die u ervaart kunnen wij begeleiding bieden. Begeleiding bestaat o.a. uit het helpen omgaan met vermoeidheid en het in beweging blijven. Lichaamsbeweging heeft bij veel mensen met MS een gunstig effect heeft op de behandeling van vermoeidheid, ook kan beweging helpen bij het verbeteren van evenwicht, stijfheid en spasticiteit. De behandeling richt zich onder meer op het verbeteren van lopen, staan, balans, conditie, spierkracht, coördinatie, gevoel enz. Daarnaast wordt bekeken op welke manier een MS-patiënt zijn energie het best over de dag kan verdelen. Ook bij de keuze van hulpmiddelen kunnen wij u adviseren.

Fysiotherapie Groothuis biedt een programma om mensen met MS te begeleiden, informeer naar de mogelijkhedenvan behandeling en begeleiding die wij kunnen bieden, bel gerust voor meer informatie (0317) 421487 of e-mail naar info@fysiotherapiegroothuis.nl.

Herma van Wingerden is Fysiotherapeut en geregistreerd Geriatrie fysiotherapeut. Zij heeft zich binnen de geriatrie opleiding veel bezig gehouden met neurologie. Herma is lid van het regionaal overleg voor geriatrie- fysiotherapeuten en van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie (http://www.nvfgnet.nl), het Netwerk Ouderen Fysiotherapie Gelderse Vallei, het CVA netwerk en MS-netwerk in deze regio.