19 mei

Aanpassing privacy reglement

In verband met de nieuwe wetgeving over privacy, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben wij ons privacy reglement aangepast. In het reglement staat hoe wij omgaan met uw gegevens, welke gegevens wij verwerken en welke rechten en plichten hierbij gelden.

Meer weten lees ons privacyreglement . Dit reglement is ook te vinden via het website menu, onder praktische informatie.

Contact