13 sep

NIVEL Zorgregistraties 2016

Nivel zorgregistraties voor een beter inzicht in de zorg

nivel-logoFysiotherapie Groothuis wil graag een bijdrage leveren aan een beter inzicht in de zorgverlening. Dit om de gezondheid en de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Het NIVEL onderzoekt welke gezondheidsproblemen er spelen in de Nederlandse bevolking en hoeveel zorg er gebruikt wordt door de Nederlandse bevolking. Ook wordt gekeken naar welke gezondheidsproblematiek er speelt en naar welke zorgverlener men dan gaat. Het onderzoek wordt niet alleen bij fysiotherapiepraktijken gedaan maar ook bij andere eerstelijns zorgverleners.

Het NIVEL krijgt geen identificerende informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN). Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. Het NIVEL besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en zorgverleners. Gegevens worden behandelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Lees meer op: www.nivel.nl/zorgregistraties.

Of bekijk de patiënt flyer van het NIVEL: NIVEL flyer 2016

 

Contact