11 dec

Kostenbesparing mogelijk door inzet fysiotherapie

Wat we als praktijk al lang wisten is nu ook onderzocht en bewezen: Fysiotherapie bij chronische aandoeningen leidt tot grote besparingen en een verhoogde kwaliteit van leven.

Een en ander blijkt uitverkennend onderzoek van adviesbureau BMC, in opdracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De verkenning werd uitgevoerd voor kosten en baten van fysiotherapie bij de behandeling van Reuma, Artrose, Osteoporose, Claudicatio Intermittens en COPD.

De resultaten bewijzen volgens het KNGF de toegevoegde waarde van fysiotherapie in de keten en mogelijke besparingen van tenminste 160 miljoen euro bij opname in het basispakket. Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter KNGF: “De uitkomst bewijst dat fysiotherapie toegevoegde waarde levert: voor zowel de patiënt als de overheid. Ik zou de politiek dan ook willen oproepen de opbrengst te verzilveren door fysiotherapie goed toegankelijk te houden en op de meest voor de hand liggende wijze te verzekeren”.

Lees meer op: Skipr.nl

Bron: Skipr, september 2012

Contact